1
2
3
4
5
6
7
8
 
 • Χημικός Βιομηχανίας:
  Escola Technica Oswaldo Cruz   (Formados 1964)
  Davenida Angelica 270 – Sao Paulo - Brasil
 • Απόφοιτη σχολής διακόσμησης εσωτερικών χώρων:
  Escola Panamericana  de Artes. Sao Paulo  
 • Μέλος επί 20 έτη του οργανισμού Α.Ρ.Α.Ε. Sociedade de ajuda a crianca Defeituoza, Sao Paulo. Από το 1960  μέχρι το 1977
 • Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου της
 • Ελληνικής Παροικίας του Saο Paulo  από το 1967 μέχρι το 1977
 • Υπευθυνη εκδηλώσεων στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο: «Ελληνίδων Κυριών»
  του Sao Paulo με πρόεδρο την Κα Πιπίνα Κωστάκη      
 • Γραμματέας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βούλας «ΕΞΟΧΗ» 1992 - 1999
 • Έφορος ελεγκτικής επιτροπής των οικονομικών του Συλλόγου οι φίλοι του   
  ΠΙΚΠΑ Βούλας και Πεντέλης   (Αλκυονίδων 1 Βούλα)
Η πιο πρόσφατη φωτογραφία, καλοκαίρι του ΄09